Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн соёлтой хооллох дүрэм

 • Хүүхдүүдийг хооллохын өмнө хэт хөгжөөх, хөдөлгөөн шаардах тоглоом, шинэ тоглоом тоглуулахгүй,  хичээл хийлгэхгүй тайван байлгах
 • Хоол идэхээс өмнө гараа угаах
 • Өөрт нь тохирсон ширээ, сандал дээр цэх шулуун, хоёр хөлийн улыг шалан дээр бүтэн тавьж суулгаад хооллох
 • Тогтсон ширээ сандалд суух
 • Аяга таваг, халбага, сэрээ, амны цаасыг ширээн дээр бэлдэж тавих
 • Сайхан хооллохыг бусдадааа ерөөх
 • Ширээний ард бүгд суусны дараа хоолоо идэж эхлэх
 • Хоолоо яарахгүй, удаан зажилж тайван, чөлөөтэй сууж идэх
 • Хоолоо асгахгүй цэвэр нямбай идэх
 • Зориулж бэлдсэн хоолыг бүрэн гүйцэд идэх
 • Хүсвэл хоол нэмж өгөх
 • Хүүхэд өөрөө хоолоо идэж сурах
 • Багш нартайгаа хамт хооллох (хэл яриа сайжирч, харилццаны соёлтой болоход туслана)
 • Бусдын амнаас юмуу, өөр хүүхдийн идэж байсан хоол идэх, бусдын хэрэглэсэн таваг, аяга, халбага, сэрээгээр хоол идэх, цай уухыг цээрлэх
 • Хоол идэх үед өөр зүйлд анхаарлаа хандуулахгүй байх
 • Хүүхэд хооллох үед зөвхөн хоолны тухай ярих (хоолны нэр, амт, амттай, давс ихтэй, халуун, хүйтэн гэх мэт)
 • Хоол идэж дуусаад, хоол өгсөн хүнд талархал илэрхийлэх
 • Амны цаасаар ам, гараа арчиж хэвших
 • Хоолоо бүгдийг идэж дууссаны дараа босох
 • Хооллож дуусаад бохирдуулсан ширээгээ цэвэрлэх, аяга, тавгаа хураах
 • Хооллосны дараа амаа зайлах, гараа угаах
 • Хоолны ширээний ард 30 минутаас илүү суух хэрэггүй

"Цэцэрлэгийн хүүхдийн зохистой хооллолтын зөвлөмж"-өөс

БШУ-ны Сайдын 2013 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/327 тушаалаар Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлогыг баталжээ. Уг тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого”, хоёрдугаар хавсралтаар “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын зохион байгуулалт” –ыг тус тус баталсан байна.
 Дэлгэрэнгүй»

“ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

2013 оны 09-р сарын 28 Нийтэлсэн Ariun
Засгийн газрын 2013 оны 295 дугаар
тогтоолын хавсралт

“ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД”  ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-ын баримт бичигт: “Суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд нь нийцсэн боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлнэ. Боловсролын бүх шатны стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг тухайн үеийн суралцагчийн хэрэгцээ, нийгмийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгоно” зэрэг зорилтууд дэвшүүлсэн.

 Дэлгэрэнгүй»

ТАНИЛЦУУЛГА. 2013-2014 оны хичээлийн жил

2013 оны 09-р сарын 25 Нийтэлсэн Ariun
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын цэцэрлэг нь 1964 онд 1 багштай, 1 бүлэгтэйгээр анх байгуулагдсан. Байгуулагдсанаас хойш бүлэг нэмэгдэн 3 бүлэгтэйгээр ажиллаж байгаад 1993 онд сургуулийн харьяанд шилжсэн байна. Энэ үедээ 2 бүлэг ээлжийн бүлгээр хичээллэн 2 багш ажиллаж байв. 2001 оноос сумын засаг даргын захирамжаар бие даан бүрэн үйл ажиллагаагаар ажиллаж эхэлсэн ба 3 бүлэгт 75 хүүхэдтэй, эрхлэгч 1, багш 3, туслах багш 3, тогооч 2, нийт 10 багш ажиллагсадтайгаар ажиллаж эхэлжээ. 2008 онд “Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл” хөтөлбөрийн төслөөс иж бүрэн 2 гэр өгч, зуны улиралд хөдөө багуудад гэр цэцэрлэг ажиллаж , сумын төвдөө анх удаа гэр цэцэрлэгийг ажиллуулж эхэлсэн байна.
ӨНӨӨДӨР: 10 бүлэгт нийт 250 хүүхэд сурч хүмүүжин, 35 багш ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цэцэрлэгийн зориулалтын байр ӨАЧДТөслийн 19.0 төгрөгийн санхүүжилтээр 2003 онд баригдаж, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 20.0 сая төгрөгийн өртөгтэй өргөтгөл 2007 онд нэмж баригдсан. Цэцэрлэгийн байр нь 125 хүүхэд хүлээж авах хүчин чадалтай. Зориулалтын байранд 5 бүлгийн 125 хүүхэд, мөн өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан 5 бүлгийг гэр цэцэрлэгт хичээллүүлэн 125 хүүхэд хамрагдаж нийт 250 хүүхэд СӨБ эзэмшиж байна.
Сумын хэмжээнд СӨНХ 398 байдгаас 250 хүүхэд ердийн бүлэгт, зуны сургалтанд 50 хүүхэд нь хамрагдаж, хамран сургалт 75.3%-тай байна.
МОНГОЛ УЛСЫН
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 08 дугаар сарын 09 өдөр             Дугаар А/287                              Улаанбаатар хот
Журам шинэчлэн батлах тухай

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг,  Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.24 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх  журам" -ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2.  Энэхүү тушаалыг 2013-2014 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Д.Эрдэнэчимэг)-т даалгасугай.
3. Журмын хэрэгжилтэд жил бүр хяналт шинжилгээ хийж, дүнг танилцуулахыг Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар (Л.Лувсанжамц)-т даалгасугай.
4. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын "Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай" 2008 оны 72 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
                                                                                    Л.ГАНТӨМӨР
 Дэлгэрэнгүй»
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны .8...сарын...13өдрийн .AI293..дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг зүйл
1.1.  Цэцэрлэгийн багш (цаашид багш гэх)-ны ажлыг үнэлэхэд энэхүү журмыг баримтлана.
1.2.  Энэхүү журмын зорилго нь багшийн хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл бүрдүүлэх үйл ажиллагаагаар хүрсэн үр дүнг үнэлэхэд оршино.
1.3.  Үнэлгээ нь багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан, багшийн хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажлыг үнэлэх болон улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил, ур чадварын нэмэгдлийг тооцон олгох үндэслэл болно.
1.4. Багшийн ажлын явц, үр дүн, гүйцэтгэлийг хичээлийн жилийн улирал бүрээр үнэлэх бөгөөд эдгээрийн дунджаар хагас жилийн болон жилийн ажлын үнэлгээг тооцно
 Дэлгэрэнгүй»

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын
2013 оны 08 сарын15 өдрийн
А/305 дугаар тушаалын хавсралт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл              
1.1.        Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль болон албан бус/насан туршийн боловсролын багш (цаашид багш гэх)-д багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулна.
1.2.        Энэхүү журмын зорилго нь багшийн мэргэжил, ур чадварын хөгжлийг тодорхойлох, дээшлүүлэх, үүрэг хариуцлага, багшийн хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлж, урамшуулахах үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.
1.3.        Багшлах эрхийг багш мэргэжлийн чиглэл бүрээр олгоно.
1.4.        Багшлах эрх нь дараах хоёр төрөл байна.
  1.4.1.   Боловсролын байгууллагад эхний нэг жил ажиллах эрх.
Энэ нь багш мэргэжлээр шинээр төгсөгч болон боловсролын байгууллагнад гурваас дээш жил ажиллаагүй багшид боловсролын байгууллагад нэг жилийн хугацаатай ажилах эрх олгохыг ойлгоно.
1.4.2.   Багшлах эрх.
Энэ нь боловсролын байгууллагад эхний жилдээ ажилласан багшид цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд багшлах эрх олгохыг ойлгоно.
1.5.        Багшид "Заах аргач багш", "Тэргүүлэх багш", "Зөвлөх багш" гэсэн мэргэжлийн зэрэг олгоно.
1.6.        "Заах аргач багш" багш нь нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, цэцэрлэг, сургуулийнхаа багш нарт зөвлөх, тэдэнтэй хамтран ажиллах чадвартай багш байна.
1.7.        "Тэргүүлэх багш" нь нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, орон нутгийнхаа багш нарт зөвлөх, тэдний хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай багш байна.
1.8.        "Зөвлөх багш" нь нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан, үндэсний түвшинд багш нарт зөвлөн, тэдний хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай багш байна.
1.9.        Мэргэжлийн зэргийг алгасаж олгохгүй.
 Дэлгэрэнгүй»

“Боловсролыг дэмжих жил-2013” аяны удирдамж

2013 оны 05-р сарын 28 Нийтэлсэн Ariun

“Боловсролыг дэмжих жил-2013”

аяны удирдамж

Зорилго: Боловсролын чанарын шинэчлэлийг эрчимжүүлэх, үр дүнд

хүргэх

Хугацаа: 2013-04-15-наас 2014-04-15 хүртэл

Хамрах хүрээ: Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд

Зохион байгуулалт:Сургууль, цэцэрлэг бүр захирал, эрхлэгчийн тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж төлөвлөгөө гарган ажиллана.

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: Сургууль, цэцэрлэгүүд нь аяны хүрээнд багш, сурагчид болон олон нийтэд хандсан дараах чиглэлээрүйл ажиллагаа зохион байгуулна.

· Олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, бүх нийтийн боловсролыг дэмжих

· Үндэсний хөтөлбөрүүдийг чанартай хэрэгжүүлэх

· Багш, сурагч, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх

· Орчны тохижолт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

· Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх

· Боловсролыг дэмжих жилийн ажлын аймгийн төлөвлөгөөндтуссан ажлуудыг хамтран зохион байгуулах

Шалгаруулалт: “Боловсролыг дэмжих жил-2013” аяны тайланг 2013 оны

12 сар, 2014 оны 4 сард авч нэгтгэн дүгнэнэ.

Ерөнхий боловсролын сургууль:

I байр, Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

IIбайр, Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

III байр, Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Цэцэрлэг :

I байр, Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

II байр, Өргөмжлөл,мөнгөн шагнал

IIIбайр, Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Сүхбаатар аймгийн

Боловсрол, соёлын газар

МОНГОЛ УЛСЫН

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ

САЙДЫН ТУШААЛ

===================================================================

2007.12.20                                       Дугаар 17                                    Улаанбаатар хот

Чиглэл батлах тухай
Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1.2 дугаар заалт, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 6 дугаар заалт,   "Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:
1. Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэлийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Бага, дунд боловсролын газар (Ц.Лувсандорж), аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт даалгасугай.

                                                            САЙД                                                             Н. БОЛОРМАА Дэлгэрэнгүй»

МЭНДЧИЛГЭЭ

2013 оны 02-р сарын 02 Нийтэлсэн Ariun

Өрөөлийн төлөө өөрийгөө мартаж жаргасан
Өнгө алаг хорвоод хүний төлөө зүтгэсэн
Эрдмийн их ордондоо цээж цэх алхсан
Энхрий олон шавь нараа сайн хүн болгох гэж чармайсан
Эрхэм хүндэт БАГШ нартаа МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН БАЯРЫН МЭНД ДЭВШҮҮЛЬЕ!

Монголын үр хойчид боловсрол олгох үйл хэрэгт эрдэм мэдлэг, авъяас чадвар, ур ухаан, бүхий л амьдралаа харамгүй зориулсан ахмадууд, бие сэтгэл, эрдэм оюунаа зориулан хүчин зүтгэж яваа , багш нар, боловсролын салбарын ажилтан, албан хаагчид Та бүхэндээ Монголын багш нарын  баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж, буянтай сайхан үйлсэд нь амжилт хүсэн мэндчилж байна.

 Багш нарын баярыг угтаж багш ажилчдынхаа дунд "Спорт нэг өдөр " уриан дор буухиа, гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион явууллаа. Баг тус бүр 7-8 хүнтэй, нийт 4 багамжилттай оролцож, хурд хүч, авхаалж самбаагаа дайчлан уралдлаа. Буухиа тэмцээнд Ц.Азбилэг ахлагчтай  "Хүслэн өөдөө" баг 1-р байр, гар бөмбөгийн тэмцээнд Т.Түмэндэлгэр ахлагчтай "Тэнгэрлиг " баг 1-р байрыг эзэлж, багийн нийлбэр дүнгээр  "Тэнгэрлиг " баг тэргүүлж шилжин явах цомын эзэн болсон байна.

Хамт олноороо нэгэн амралтын өдрийг үр дүнтэй, ач холбогдолтой, хөгжилтэй өнгөрүүлж, тэмцээнүүд маань эвсэг, нөхөрсөг уур амьсгал дунд болж өнгөрлөө. Бүх багш ажилчиддаа ажлын их амжилт хүсч, өдөр бүр өнөөдөр шиг эрч хүчээр дүүрэн байгаарай гэж ерөөе.

Манай цэцэрлэг зун шиг л байна.

2013 оны 01-р сарын 23 Нийтэлсэн Ariun

 Хүүхдүүдийн маань өсч хөгжиж буй энэ орчин дулаахан, тохилог, яг л зуны улирал шиг байна. Ингээд цэцэрлэгт минь ургаж, дүн өвлөөр биднийг баясгаж байгаа цэцэгсийнхээ зургийг орууллаа.

Дунд бүлгийнхэн маань ургацаа хураах болжээ.

Хумсан будаг.

Шимтэглээ. 

Сүүт өргөст өвс.

Аз жаргалын цэцэг чоёо.

Үрээр ургуулсан хайтан.

ХААН банк сангаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа "Оньсон тоглоом- Оюунлаг ирээдүй" төсөл манай цэцэрлэгт хэрэгжлээ. Хүүхдүүдийн маань оюун ухааныг хөгжүүлэх, монгол хүний ур ухаан , авьяас билэг, зан заншлыг шингээсэн  тоглоом наадгайг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, оюунлаг иргэн болгон хөгжүүлэх зорилготой хэрэгжиж байгаа энэ төсөл цаг үеэ олсон , үр дүнтэй ажил болж хүүхдүүд маань баяр хөөрөөр дүүрэн байна. Эдгээр тоглоом нь монголын уламжлалыг үндэслэн бүтээгдсэн, бага насны хүүхэд тоглоход сөрөг үр дагавар гардаггүй, хор хөнөөл аюул осол учрахгүйгээр зохиомжлон үйлдвэрлэгддэгээрээ онцлог юм байна. Бид ХААН бакны санаачлан хэрэгжүүлсэн энэхүү төслөөр ирсэн оюуны модон тоглоомуудаа сургалтандаа байнга ашиглаж, оюунлаг ирээдүйн төлөө ажиллах болноо.

Монголын мянга мянган үрсийн оюунлаг ирээдүйн төлөө ХААН банкны хамт олны хийж буй энэхүү буянт үйлсэд талархаж, бяцхан үрсийнхээ өмнөөс дахин дахин БАЯРЛАЛАА гэж хэлье. Та бүхний ажил үйлс үргэлж бүтэмжтэй байг.

11 сарын 26 " Улс тунхагласны баяр"

Өдөр бүр " Төрийн дуулал " аа дуулж өдрийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлдэг.

Монгол ёс заншлаа мэддэг байх, мөн дээдлэн хүндлэх сэтгэлийг бага наснаас нь эхлэн төлөвшүүлдэг.

Гэр цэцэрлэгийнхэн маань. Бүгдээрээ монгол хувцсаараа гоёх дуртай..

Дунд бүлгийнхэн. Хүүхдүүд маань ёстой хөөрхөн шүү...

Монгол  заяанд төрсөн азтайхнууд...

Багш нар нь та нартаа маш их хайртай шүү. Өдөр бүр хөөрхөн хүүхдүүдтэйгээ бужигнаж байхдаа л бид хамгаас их жаргалтай байдаг аа.

Бүлгүүдийн дунд " Хүүхдэд ээлтэй тохилог орчин бүрдүүлэх " уралдаан  амжилттай явагдаж дууслаа. Үүнд нийт 9 бүлэг, эцэг эхийн хамтаар санаачилга сайтай бүтээлчээр оролцож, А. Батцэцэг, А.Оюунтуяа багштай анги тэргүүн байранд шалгарсан байна. Үргэлж шинийг сэдэж, санаачилгатай ажиллаж, аливаад манлайлж байдаг багш ажилчиддаа. баярлалаа. Та нарын минь ажил үйлс үргэлж өөдрөг байж, амжилтын буухианд тасарч түрүүлж байгаарай гэж ерөөе. Мөн хүүхдийнхээ өсч хөгжих орчныг бүрдүүлэхэд сэтгэл гарган хамтарч ажилласан нийт эцэг эхчүүддээ баярлалаа, Хүүхдийн төлөө хийсэн бүхэн тань аз хийморь, амжилт дагуулаг.

А.Батцэцэг, А.Оюунтуяа багштай тэргүүн байр эзэлсэн бүлгийн зургуудаас.


Зохиогчийн эрх 2011 БУМБААЛАЙ ЦЭЦЭРЛЭГ Загварыг Туяанаа